Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
 

Céim 1

 

Ní dhéanfar dearmad go ceann fada go leor ar an lá mór stairiúil agus ceiliúrtha sin, an 30ú lá de mhí na Márta 2006, nuair a thug Uachtarán na hÉireann, A Soilse, Máire Mhic Ghiolla Íosa cuairt ar bhaile fearainn Dobair, anseo i bparóiste Ghaoth Dobhar, le Ionad Fiontar agus Acmhainní Naomh Pádraig a oscailt go hoifigiúil. Ón lá sin go dtí inniú ann, tá Ionad Naomh Pádraig ag freastal go dílis ar idir óg 's aosta, ó cheithre aird na paróiste agus níos fuaide ó bhaile, tríd an réimse leathan gníomhaíochtaí agus imeachtaí rathúil a churtar ar fáil ann.


Nuair a scríobhfar agus a léifear stair agus scéal Ionad Naomh Pádraig sna blianta atá amach romhainn, tá muid dóchasach go mbeidh sé le feiceáil go soiléir dón té dar dúil leis nó léi é, gur fíor an sean fhocal a deir; 'Ar scáth a chéile a mhaireas na daoine' , mar, cuirfidh scéal an Ionaid, feoil ar bhriathra tábhachtachta mar, dian-iarracht agus dea-thoil an phobal áitiúla nó fís agus ceannródaíocht an choiste stiúrtha nó tacaíocht láidir mhuintir na háite agus eagraisí áirithe.

I ndeireadh an lae, gan dúthracht agus diongbháilteacht, gan tacaíocht agus treoir, nó gan infheistíocht agus iarrachtaí leanúnacha, roinnt mór daoine, grúpaí agus eagraisí áirithe ina measc, ní bheadh an foirgneamh suntasach sainthógtha seo, Ionad Naomh Pádraig tugtha chun críche go héifeachtach agus go cuimsitheach 's atá.

Ina measc siúd a chur muinín ionainn agus a chuidigh linn ár bhfís a thabhairt chun críche, tré infheistiú a dhéanamh in Ionad Naomh Pádraig, Dobhar tá;

An Ciste Idirnáisiúnta d'Éirinn €399,455
www.internationalfundforireland.com

Údarás na Gaeltachta €194,000
www.udaras.ie

An Pobal Áitiúil €125,000

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta €120,803
www.pobail.ie

Tascfhórsa Dhún na nGall €50,350
www.donegal.ie/dcc/peace.htm

Meitheal Forbartha na Gaeltachta €15,270
 

 

 

Céim 2

 

Síneadh an fhoirgnimh: Anois agus “Céim 2” tugtha chun críche agus Oscailt Oifigiúil againn í mí Lúnasa anuraidh, seo leanas achoimre ar an obair déanta.

1. Caife Ríomhphoist/ Seomra Oidhreachta, oideachais agus foghlamtha

Is é seo seomra ar nós leabharlann ina bhfuil réimse leathan leabhair agus cáipéisí stairiúla ag baint leis an cheantair agus an phobal. Tá deis ag bunadh na háite agus turasóirí taighde, staidéar agus cíoradh a dhéanamh ar stair, cultúr agus oidhreacht an cheantar. Chomh maith le seo tá deis ag daoine theacht isteach, cupa tae nó caife agus ar eile a bheith acu chomh maith le úsáid a bhaint as na ríomhairí ina bhfuil an banna leathan curtha ar fáil díofa.

 

2. Oifig

Tá oifig lán aimseartha curtha ar fáil anois dó Bainisteoir, Coiste agus foireann an Ionaid agus tá an oifig ag soláthar a lán seirbhísí oifige idir Priontáil/Printing Fótachóipeáil/Photocopying, Lannú /Laminating, Facsáil/Fax, Scanadh/Scanning, an Idirlín/Internet access agus Skype

 

3. Stiúideo Cuisle Ceoil

Bhí suim faoi leith léirithe ag bunadh an cheantar i gcúrsaí ceoil agus amhránaíochta, nithe iad seo atá iontach láidir i stair agus cultúr an phobal seo agus da bhrí sin tá seomra breá ceoil agus taifeadadh curtha ar fáil dírithe go huile agus go hiomlán ar cheird an cheoil.  Tá neart seirbhísí ar fáil idir taifeadhadh beo, eagarthóireacht fuaime agus meascadh digiteach chomh maith le máistriú, dearadh agus priondáil CD.  Tá lascainí do mhic léinn agus pacáistí do scoilteacha chomh maith le meastachán ar fáil.  Bíonn oícheanta ceoil agus damhsa ar siúl ann chomh maith le ranganna ceoil.  Tá spás cleachtaidh do bhuíon agus do ghrúpaí ceoil, lucht drámaíochta, damhsóirí srl

 

4. Seomra Cluichí an Aos Óg

Tá seomra níos mó curtha ar leath taobh againn anois i Céim 2 atá dírithe go huile agus go h-iomlán ar chúrsaí siamsaíochta óige. Ar fáil sa t-seomra seo tá táblaí pool, airhockey, leadóige agus peil chomh maith le PlayStation 3, Wii, Xbox agus Xbox Kinect, Seinnteoir DVD, teififís réscáileáin agus réimhse leathan cluichí boird.  Is seo an tseomra is gnoitheach san Ionad, níl taille ar bith le díol ag am t-aos óg ach amháin airgead a chuir sna tablaí pool. Le cuidiú an óige, ta an t-airgead le cuntas, achan dhá mhí na mar sin agus  trealamh breise a b’fhearr leo a cheannacht den seomra cluichí.

 

5. Seomraí Ranga

Seomraí breise thuas staighre ar fáil do ranganna, chúrsaí, cruinnithe srl

 

6. An Uaimh – Siopa Carthanachta

Uaireanta oscailte 10.00 – 8.00 i.n. Tá bréagáin, CDs/DVDs, Pictiúir, Earraí leictreach, éadach agus go leor eile ar fáil ar phraghas réasúnta

 

7. Cistineach

Tá cistineacha úr ard-chaighdeánach le trealaimh den chéad scoth ar fáil san Ionad anois ina bhfuil muid ábalta seirbhís sólaistí a chur ar fáil do Chóisirí, Ranganna Cocaireachta, Ionad Lae do Chumann Cathaoir Roth na hÉireann (dhá lá sa tseachtain), breithlaethanta, baistí, tórraimh srl

 

8. Ardaitheoir agus stór

Bhí muid mar choiste ag iarraidh go mbeadh deis ag gach duine idir óg agus aosta, chomh maith le daoine míchumasach úsáid iomlán a bhaint as an fhoirgnimh breá atá againn i láthair na huaire. Ar an bhonn seo tá ardaitheoir curtha ar fáil san Ionad anois.

I dtaca leis an stór de, chuir muid méadú leis siocair an líon trealaimh atá againn.

 

9. Turasóireachta

Le méadú suntasach ag teacht ar earnáil na turasóireachta fán taobh seo tíre bliain i ndiaidh na bliana, bá mhaith díriú isteach ar seo agus beidh muid ag cur áiseanna cuí ar fáil de lucht turasóireachta, mar atá caife idirlín, seomra oidhreachta, oideachais agus foghlamtha. Beidh ár láthair anseo mar lár Ionad idir siúlóid an Chlochán Bhig, Siúlóid Loch na Cailligh, Siúlóid cois an Ghaoth agus Bealach na Gaeltachta.

 

Tógadh Ionad Naomh Pádraig ar son pobal na háite, le tacaíocht láidir, ó Phobal na háite.

   

Ráiteas Misin - FACTA NON VERBA

Tá misean Ionad Naomh Pádraig bunaithe ar an ráiteas Laidine:Facta Non Verba, a chialaíonn, Beart in áit Briathar. Seo an fhealsúnacht a sheolann ar aghaidh coiste riartha an Ionaid ina gcuid iarrachtaí agus oibre. Tá an meanma fhuinniúil seo mar bhonn ríofa i ngach gné dé reáchtáil agus bainistiú an Ionaid chomh maith, sé sin, in áit barraíocht cainte a dhéanamh, aghaidh a thabhairt go dian dícheallacha ar an tásca idir lámh agus é a thabhairt chun críche go héifeachtach, profisiúnta agus go rathúil.

Is coiste deonach iad, coiste stiúrtha an Ionaid, mar atá Coiste Forbartha Dhobhair atá ag saothrú leo go beo bisiúil ar mhaithe le pobal na háite. Bíonn mórtas cine 's ceantair i gcroí lár a gcuid iarrachtaí uilig agus iad i mbun a gcuid oibre ag éisteacht le agus ag gníomhú ar son baill uiligan phobail, chun go mbeadh deis ag achan nduine, idir leanbh 's liath, sult agus pléisiúr a bhaint as saol na gaeltachta, chomh maith le as an réimhse leathan imeachtaí sóisialta, cúltartha agus oideachasúil a churtar ar fáil díofa in Ionad Naomh Pádraig.

Mar fhocal scoir, is lárionad sármhaitheasa é, Ionad Naomh Pádraig a bhfuil clú agus caill air i ngar agus i ngéin, de bharr anardchaighdeán feabhais atá le feiceáil i ngach ghné de shaol agus imeachtaí an Ionaid.