Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

Fáilte chuig IONAD NAOMH PADRAIG

 

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

 

 

 

Club na bhFeasach

Club úr do dhaoine atá éirithe as nó ag gabháil siar i mblianta, le meascán de aclaíocht, cártaí, cocaireacht, déanamh bascaeid srl. Neart craic agus comhrá, achan Dé Luain 2.00 - 4.00 i.n.

 

Cúrsa Cúramóirí FETAC Leibhéal 5

An bhfuil feidhm le hábhar breise a dhéanamh chun Teastas Curamóirí FETAC leibhéal 5 a bhaint amach?  Tá Ionad Naomh Pádraig ag reáchtáil dhá mhodúl:- Care Support agus Care Skills.  Cur scairt ar an Ionad le clárú.

 

Ranganna Ealaíne do Pháistí

Ag toiseacht san Ionad Dé Máirt 15ú Meán Fómhair, 4.30 – 5.30 p.m.

 

Antje Schneider, MISCP – 086 023 5500

Fisiteiripeoir ar fáil anois in Ionad Naomh Pádraig.

 

Club Óige Dhobhair

Beidh clárú do Chlub Óige Dhobhair Déardaoin 24ú Meán Fómhair idir 5.00 - 6.00 i.n.

 

Tots le Chéile

Grúpa Tuismitheoirí & Tachrán ag toiseacht san Ionad Dé hAoine 4ú Meán Fómhair, 11.00 – 1.00 i.n.

Cúrsaí / Ranganna –

Tá na cúrsaí seo a leanas ag toiseacht ag brath ar éileamh:-  Ealaíon, Ríomhairí FETAC Leibhéal 4, Ag Coiriú Sean Phictiúir/Ag déanamh Féilire srl, Exploring Options (do dhaoine nach ndearna cúrsa le tamall).  Chun tuilleamh eolas a fháil cur scairt ar an Ionad!

 

Campaí Samhraidh  – Buíochas

Ar mbuíochas do Muinteareas, do na ceannairí, agus go háirithe do na tuismitheoirí a thug tacaíocht leanúnach dúinn le linn na Campaí Samhraidh a bheith ann. 

An ndearna do pháiste dearmad do éadach ar bith sa Champa Samhraidh??? Scairt isteach agus pioc suas más leat é!

 

Damhsa Gaelach

Ag toiseacht Dé Luain 31ú Meán Fómhair @ 5.30 i.n.

 

Coiste Scaoil Saor ó Ailse

Tá comhairleoir aitheanta ar fáil anois le seirbhís comhairleachta saor in aisce a chur ar fáil do dhaoine le hailse agus daofa siúd atá ag tabhairt cúraim daofa. Tuilleadh eolais ar fáil ó Mháire ag 074 9532949

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Chuir Coiste Forbartha Dhobhair Teo tús le riachtanais an Cód Rialachais a comhlíonadh ina iomlainne, 20 Meitheamh, 2014

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg