Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

Fáilte chuig IONAD NAOMH PADRAIG

 

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

 

 

Bollaí 

Ar siúl achan Cheadaoin @ 8.00 i.n.

 

Club na bhFeasach

Club úr do dhaoine atá éirithe as nó ag gabháil siar i mblianta, le meascán de aclaíocht, cártaí, cocaireacht, déanamh bascaeid srl. Neart craic agus comhrá, achan Luain 2.00 - 4.00 i.n.

 

Ranganna Ealaíne do Pháistí

Ar siúl san Ionad Dé Máirt 4.30 – 5.30 p.m.

 

Antje Schneider, MISCP – 086 023 5500

Fisiteiripeoir ar fáil anois in Ionad Naomh Pádraig.

 

Club Óige Dhobhair

Ar siúl achan Dhéardaoin 6.00 - 8.00 i.n.

 

Tots le Chéile

Grúpa Tuismitheoirí & Tachrán san Ionad achan Aoine 11.00 – 1.00 i.n.

 

Cúrsaí / Ranganna –

Tá na cúrsaí seo a leanas ag toiseacht ag brath ar éileamh:-  Ealaíon, Ríomhairí FETAC Leibhéal 4, Ag Coiriú Sean Phictiúir/Ag déanamh Féilire srl, Exploring Options (do dhaoine nach ndearna cúrsa le tamall).  Chun tuilleamh eolas a fháil cur scairt ar an Ionad!

 

Campaí Samhraidh  – Buíochas

Ar mbuíochas do Muinteareas, do na ceannairí, agus go háirithe do na tuismitheoirí a thug tacaíocht leanúnach dúinn le linn na Campaí Samhraidh a bheith ann. 

An ndearna do pháiste dearmad do éadach ar bith sa Champa Samhraidh??? Scairt isteach agus pioc suas más leat é!

 

Damhsa Gaelach

Ar siúl achan Luain @ 5.30 i.n.

 

Coiste Scaoil Saor ó Ailse

Tá comhairleoir aitheanta ar fáil anois le seirbhís comhairleachta saor in aisce a chur ar fáil do dhaoine le hailse agus daofa siúd atá ag tabhairt cúraim daofa. Tuilleadh eolais ar fáil ó Mháire ag 074 9532949

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Chuir Coiste Forbartha Dhobhair Teo tús le riachtanais an Cód Rialachais a comhlíonadh ina iomlainne, 20 Meitheamh, 2014

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg