Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

Fáilte chuig IONAD NAOMH PADRAIG

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

 

Tá na ranganna seo a leanas ag toiseacht in Ionad Naomh Pádraig

SafePass, Ríomhairí FETAC leibhéal 4, Cúraim Custaiméirí FETAC leibhéal 5

 

 

 

Club na bhFeasach, Club úr do dhaoine atá éirithe as nó ag gabháil siar i mblianta, le meascán de aclaíocht, cártaí, cocaireacht, déanamh bascaeid srl. 

Ag toiseacht san Ionad le déanamh baiscéid agus aclaíocht Dé Luain, 2.00 – 4.00 i.n.   Neart craic agus comhrá

 

Ranganna Aclaíocht leis an Fisiteiripeoir Antje Schneider MISCP

Tá Fisiteiripeoir lonnaithe san Ionad anois achan Dé Céadaoin agus Déardaoin.  Ta an fisiteiripeoir seo ag toiseacht ranganna aclaíocht achan tráthanóna Déardaoin ón 6.00 - 7.00 i.n. Chun coinne a fháil nó le spás a chur in áirithe ar an rang aclaíocht, cur sciart ar Angie @ 086 023 5500 / 074 95 43426.

 

Tóraíocht Uíbh Cásca

Beidh Tóraíocht Uíbh Cásca ar siúl in IonadNaomh Pádraig Déardaoin 2ú Aibrean, 4.00 - 5.00 i.n.  Fáilte romhaibh uilig.

 

Campa na Cásca do Pháistí Bunscoile

Beidh Campa na Cásca do Pháistí Bunscoile ar siúl sanIonad Dé Máirt go dtí Dé hAoine (7ú - 10ú Aibrean, 10.00 r.n - 3.00 i,n,)

 

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Chuir Coiste Forbartha Dhobhair Teo tús le riachtanais an Cód Rialachais a comhlíonadh ina iomlainne, 20 Meitheamh, 2014

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg