Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

Fáilte chuig IONAD NAOMH PADRAIG

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

 

Béilí ar Rothaí (Meals on Wheels)

Béilí ar Rothaí ar fáil achan Dé Máirt agus Déardaoin fá cheantar an Ionad.  Cur scairt ar Mháire.

 

 

 

Seirbhís Níochána agus Triomaithe

Seirbhís ní agus triomú éadaí ar fáil do sheanóirí. Cur scairt ar Mháire

 

Cúrsaí agus Ranganna in Ionad Naomh Pádraig

Cén cineál cúrsaí/ranganna a mbeadh suim agat freastal orthu? Inis dúinn le do thoil agus ag bráth ar éileamh tá seans go dtig linn an cúrsa/rang a reachtáil duit!  Chun tuilleamh eolas a fháil cur scairt ar an Ionad.

 

Jigsaw - seirbhís tacaíochta rúnda do dhaoine óga

Cuireann Jigsaw Dhún na nGall seirbhís tacaíochta ar fáil do dhaoine óga idir 15 – 25 bliain d’aois. Tá seirbhís for-rochtana ar fáil in seomra príobháideach in Ionad Naomh Pádraig gach Máirt.  Tuilleadh eolais le fail ó Jennifer Mc Lean 074 97 26920

 

MOT – Meitheal Oibrí Tacaíochta:- Tá daoine cláraithe & beirt fostaithe againn le díreadh ar an Togra MOT:-  Seanóirí ar bith a bhfuil tacaíocht/cuidiú ar bith de dhíth orthu le jabanna beag thart fan teach cur scairt ar an Ionad.  

 

Tots le Chéile

Grúpa Tuismitheoirí & Libh ag toiseacht san Ionad Dé hAoine 5ú Mán Fómhair, 11.00 – 1.00 i.n

 

Club Óige Dhobhair

Beidh clárú do Chlub Óige Dhobhair Bunscoile agus Meánscoile ar an 19ú Meán Fómhair idir 4.00 - 6.00 i.n.

 

Post Páirtaimseartha

Tá Ionad Naomh Pádraig, i gcomhpháirtíocht le Buíon Bhunchúraim An Bun Beag / Na Doirí Beaga, ag lorg seirbhísí éascaithe / taighde le tabhairt faoi dhearcadh an phobail a bhunú agus a mheas, ó thaobh na níthe a mbíonn tionchair acu ar shláinte agus ar leasa na ndaoine ins na ceantracha bhunchúraim thuas luaite. San áireamh ins an obair seo beidh;

I dteannta an Bhuíon Bhunchúraim, obair le grúpaí fócais aitheanta le riachtanais áitiúla laistigh den limistéar thuas luaite a bhunú agus a mheas. 

Rannpháirtíocht agus dlúthbhaint baill an phobal áitiúil a spreagadh ar bhonn ghníomhach.

Is conradh seasta é seo agus táthar ag súil go mbeidh an obair uilig curtha i gcríthe taobh istigh de thréimhse thrí mhí. Cuirfear tús leis an obair i lár mí mheán an Fhómhair 2014. San áireamh beidh obair phleanála, ullmhúcháin, seachadadh eolais agus torthaí, chomh maith le doiciméadú agus taifeadadh. Beidh an obair seo a dhéanamh uilig faoi stiúir agus le treoir ón Bhuíon Bhunchúraim

Beidh agallaimh ar siúl ar an 12 Meán Fómhair. Tá an ceart ag an Bhuíon Bhunchuraim iarrathóirí a ghearrliostú. Seol ríomhphost le sonraí do chuid cáilíochtaí agus do thaithí chuig; Máire Uí Chomhaill, Ionad Naomh Pádraig;  ionadnp@eircom.net roimh an 5 Meán Fómhair. Tá tuilleadh eolais ar fáil ach glaoch ar 0749532949.

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg