Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

Fáilte chuig IONAD NAOMH PADRAIG

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

 

Cúrsaí agus Ranganna in Ionad Naomh Pádraig

Tá na ranganna seo a leanas ag toiseacht san Ionad, cur scairt ar an Ionad le d'áit a chur in áitithe:  Ríomhaireachta Leibhéal 3,  Scileanna Idirlíon, Ealaion, Ag úsáid iPads, Cocaireacht/Sláinte agus Folláine, Athchóiriú Treallaimh agus Dearadh Intí.

 

 

Jigsaw - seirbhís tacaíochta rúnda do dhaoine óga

Cuireann Jigsaw Dhún na nGall seirbhís tacaíochta ar fáil do dhaoine óga idir 15 – 25 bliain d’aois. Tá seirbhís for-rochtana ar fáil in seomra príobháideach in Ionad Naomh Pádraig gach Máirt.  Tuilleadh eolais le fail ó Jennifer Mc Lean 074 97 26920

 

 

Ranganna Aclaíocht leis an Fisiteiripeoir Antje Schneider MISCP

Tá Fisiteiripeoir lonnaithe san Ionad anois achan Dé Céadaoin agus Déardaoin.  Ta an fisiteiripeoir seo ag toiseacht ranganna aclaíocht achan tráthanóna Déardaoin ón 6.00 - 7.00 i.n. Chun coinne a fháil nó le spás a chur in áirithe ar an rang aclaíocht, cur sciart ar Angie @ 086 023 5500 / 074 95 43426.

 
 

Ionad Naomh Pádraig,

i gcomhpháirtíocht le

Buíon Bhunchúraim An Bun Beag/Na Doirí Beaga

Taighde faoi dhearcadh an phobail ar chúrsaí sláinte agus pobail, Ionad Naomh Pádraig I gcomhpháirtíocht leis an Primary Care Team

Sé’n aidhm atá againn nó riachtanais an Phobail a aimsiú chun tacú le pleanáil agus forbairt seirbhísí pobail/sláinte.  Beidh an chéad grúpa fócais ag díriú ar pháistí réamhscoile (0 – 4bl) ar súil san Ionad Dé hAoine 3ú Deireadh Fómhair @ 11.00 r.n. Beidh cúram páistí curtha ar fáil.  Tá do chuidiú de dhíth orainn le seo a dhéanamh.  

 

Gíotar

Ranganna gíotar do pháistí san Ionad achan Dé Luain.  Chun tuilleamh eolas a fháil cur scairt ar Stephen @ 087 137 7581.

 

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg