Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

Fáilte chuig IONAD NAOMH PADRAIG

 

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

Tá muid ar lorg iarratas don phost Comhordaitheoir Oideas Sóisialta (dhá uair déag sa tseachtain)

Tá na Foirmeacha Iarratais le fáil in Ionad Naomh Pádraig anois. Iarrtar na foirmeacha a bheith istigh roimh Dé hAoine 22ú Eanáir. Tuilleamh eolais le fáil eolais le fáil ó Mháire @ 086 8259752 
Beidh an té a cheapfar ag obair i gCeantar Dhoirí Beaga/An Bhun Bhig. Is post sé mhí é i dtús báire ach d'fhéadfaí tréimhse eile ama a chur leis sin i ndiaidh athbhreithniú.
Tá na laethanta oibre solúbtha agus comhaontófar na laethanta oibre sin de réir an riachtanais leis an té a cheapfar. 

 

Ranganna Nua

 

Metafit

Ar siúl achan Déardaoin 8.30 r.n. - 9.00 r.n.

 

Tai Chi

Ar siúl achan Mháirt 11.00 r.n. - 12.00 i.n.

 

Pilates

Ar siúl achan Luain 6.30 i.n. - 8.00 i.n. agus achan Chéadaoin 10.30 r.n. - 12.00 i.n.

 

Ranganna Cásrothair

Ar siúl achan Mháirt 7.00 i.n. - 9.00 i.n. agus achan Dhéardaoin 7.00 i.n. - 9.00 i.n.

 

Ranganna Ealaíne do Pháistí

Ar siúl san Ionad Dé Máirt 4.30 – 5.30 p.m.

 

Antje Schneider, MISCP – 086 023 5500

Fisiteiripeoir ar fáil anois in Ionad Naomh Pádraig.

 

Club Óige Dhobhair

Ar siúl achan Dhéardaoin 6.00 - 8.00 i.n.

 

Tots le Chéile

Grúpa Tuismitheoirí & Tachrán san Ionad achan Aoine 11.00 – 1.00 i.n.

 

Cúrsaí / Ranganna –

Tá na cúrsaí seo a leanas ag toiseacht ag brath ar éileamh:-  Ealaíon, Ríomhairí FETAC Leibhéal 4, Ag Coiriú Sean Phictiúir/Ag déanamh Féilire srl, Exploring Options (do dhaoine nach ndearna cúrsa le tamall).  Chun tuilleamh eolas a fháil cur scairt ar an Ionad!

 

Campaí Samhraidh  – Buíochas

Ar mbuíochas do Muinteareas, do na ceannairí, agus go háirithe do na tuismitheoirí a thug tacaíocht leanúnach dúinn le linn na Campaí Samhraidh a bheith ann. 

An ndearna do pháiste dearmad do éadach ar bith sa Champa Samhraidh??? Scairt isteach agus pioc suas más leat é!

 

Damhsa Gaelach

Ar siúl achan Luain @ 5.30 i.n.

 

Coiste Scaoil Saor ó Ailse

Tá comhairleoir aitheanta ar fáil anois le seirbhís comhairleachta saor in aisce a chur ar fáil do dhaoine le hailse agus daofa siúd atá ag tabhairt cúraim daofa. Tuilleadh eolais ar fáil ó Mháire ag 074 9532949

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Chuir Coiste Forbartha Dhobhair Teo tús le riachtanais an Cód Rialachais a comhlíonadh ina iomlainne, 20 Meitheamh, 2014

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg